0 reviews và tips làm đẹp chờ nàng xem tại WAHM

[𝗥𝗲𝘃𝗶𝗲𝘄] 𝗦𝗼 𝘀𝗮́𝗻𝗵 𝗵𝗮𝗶 𝗱𝗼̀𝗻𝗴 𝘅𝗶̣𝘁 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗮̆́𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼̂̉ 𝗯𝗶𝗲̂́𝗻 𝗡𝗲𝘂𝘁𝗿𝗼𝗴𝗲𝗻𝗮 𝘃𝗮̀ 𝗕𝗶𝗼𝗱

[𝗥𝗲𝘃𝗶𝗲𝘄] 𝗦𝗼 𝘀𝗮́𝗻𝗵 𝗵𝗮𝗶 𝗱𝗼̀𝗻𝗴 𝘅𝗶̣𝘁 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗮̆́𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼̂̉ 𝗯𝗶𝗲̂́𝗻 𝗡𝗲𝘂𝘁𝗿𝗼𝗴𝗲𝗻𝗮 𝘃𝗮̀ 𝗕𝗶𝗼𝗱𝗲𝗿𝗺𝗮: 𝗚𝗶𝗮́ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗲̂𝗻𝗵…

Góc hỏi: kết hợp peeling TO và obagi Mọi người ơi, hiện tại em đang dùng peeling…