Cần gì ib mình báo giá. Ting Ting là ship 😑
**Mfk 540 edp 70ml :
*Mfk 540 edp 200ml:
*Mfk 540 extrait 70ml:
*Mfk 540 extrait 200ml:
*Le Labo B22 100ml:
*Le Labo A13 100ml:
*Le Labo R31 100ml:
*Le Labo S33 100ml:
*Le Labo A13 50ml:
*Le Labo S33 50ml:
*Le Labo R31 50ml:
*Le Labo B22 50ml:
MFK khoảng 2 tuần nữa giá sẽ tăng 25% (Hãng tăng) . Nên mọi người lấy sớm cho rẻ nha

Bạn có thấy bài review này thú vị ?