0 reviews và tips trong danh mục này

Cảm ơn đã duyệt ạ 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐃𝐢𝐨𝐫 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐮𝐪𝐮𝐞𝐭 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑜̛̣𝑖 𝑦́ 𝑡

Cảm ơn đã duyệt ạ 🌸🌹 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐃𝐢𝐨𝐫 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐮𝐪𝐮𝐞𝐭 🌹🌸 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑜̛̣𝑖 𝑦́ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑒̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑚 𝑡𝑜𝑎̉ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑣𝑢̛̀𝑎 đ𝑢̉ 𝑐𝑢̉𝑎…

Continue reading

__________________𝑴𝒆𝒓𝒄𝒆𝒅𝒆𝒔-𝑩𝒆𝒏𝒛 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕_________________ ___

__________________𝑴𝒆𝒓𝒄𝒆𝒅𝒆𝒔-𝑩𝒆𝒏𝒛 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕_________________ ______________________________________________________________________ Hương đầu: Lavender, Cam Bergamot, Thảo quả Hương giữa: Hoa Cam, Gỗ Guaiac, Gỗ tuyết tùng Hương cuối: Vanilla, Gỗ đàn hương, Hoắc hương Mercedes-Benz Select…

Continue reading