0 reviews và tips trong danh mục này

__________________𝑴𝒆𝒓𝒄𝒆𝒅𝒆𝒔-𝑩𝒆𝒏𝒛 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕_________________ ___

__________________𝑴𝒆𝒓𝒄𝒆𝒅𝒆𝒔-𝑩𝒆𝒏𝒛 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕_________________ ______________________________________________________________________ Hương đầu: Lavender, Cam Bergamot, Thảo quả Hương giữa: Hoa Cam, Gỗ Guaiac, Gỗ tuyết tùng Hương cuối: Vanilla, Gỗ đàn hương, Hoắc hương Mercedes-Benz Select…

Continue reading