E có ít gốc ngon cần bán giá đẹp ạ 🤩🤩
✨ Nar trắng 30/100 box test
✨ DG king edp 40/100 box test
✨ Signorina đen 30/100 full box
✨ Peace love juicy couture 60/100 full box
✨ Versace bright crystal 30/90 box test
✨ CK one shock 50/100 full box
✨ DG light blue sun 50/100 full box
✨ 212 vip black 40/100 full box
✨ Montale intense cafe 40/100 box test

Cam kết chuẩn auth, hình thức đẹp, đủ dung tích 👌🏻
Bạn có thấy bài review này thú vị ?